Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren Jezus Christus kome ook daar, waar men het niet wil ontvangen. Dat wij niet geslaagd zijn, van elke M. Z. volledige inlichtingen te geven, daarvan zijn wij ons bewust. Wij hebben meegedeeld, wat wij te weten konden komen. Gevolg van ons gebrekkig weten is, dat wij niet met nauwkeurigheid kunnen zeggen, hoeveel miss. artsen, hospitalen enz. thans op het zendingsterrein worden gevonden. Wij gelooven echter niet ver van de waarheid te zijn, als wij beweren dat er zijn 725 miss. artsen, 400 hospitalen, 800 poliklinieken, die millioenen zieken behandelen en tegelijk nog meer millioenen onder het woord der genade Gods in Christus brengen. Doch hoeveel millioenen heidenen en Mohammedanen van Jezus gehoord mogen hebben, daar zijn nog honderdmaal meer, die leven, zonder van Christus te weten. Dit zegt ons, dat er nog veel te doen is, eer wij kunnen zeggen : ,,'s Heilands bevel Hand. 1: 8 is volbracht." Onze leuze zij ook met het oog op de M. Z.: „Maak de plaats uwer tente wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide; verhinder het niet; maak uwe koorden lang en steek uwe pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter- en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen." (Jes. 54 : 2, 3).

Sluiten