Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergelijken. Jammer genoeg moeten wij ons hierbij tot de resultaten van slechts weinige landen beperken, wijl de bevolking niet overal, zooals wenschelijk zou zijn, naar vijfjarige leeftijdsperioden berekend wordt. De uitkomst is de volgende: ')

I ANnFIM Mannen Vrouwen Op 1000 mannen

25—45 jaar 20—40 jaar komen aan vrouwen:

Duitschland. . 6.229.564 7.272.025 1167

Oostenrijk . . 3.147.188 3.638.396 1154

Frankrijk. . . 5.420.922 5.743.177 1069

Ook afgezien van de in het oog vallende getalsverhoudingen, is het duidelijk dat bij het bestaand leeftijdsverschil der huwenden d e huwelijkskans van het vrouwelijk geslacht steeds onvolkomen moet blijven, aangezien er altijd meer vrouwen boven de 20 dan mannen boven de 25 jaren zijn.

Nu komt het er echter niet alleen op aan, hoeveel vrouwen door het huwelijk een verzorging kunnen vinden, maar veel meer welk percentage van haar feitelijk trouwt.

De laatste tellingen geven het volgend aantal gehuwde vrouwen:

i ANnFiM Tellings- Aantal vrouwen Gehuwde

periode 15 jaar en hooger vrouwen percent

Duitschland . . 1895 16.531.748 8.398.607 50,80

Oostenrijk . . . 1891 9.353.260 4.022.202 43,00

Frankrijk. . . . 1891 12.359.544 7.656.679 61,95

Engeland . . . 1891 9.848.981 4.916.449 41,71

Vereenigde Staten 1890 19.602.178 11.126.196 56,76

Wij zien hieruit dat ten tijde der telling ongeveer de helft der huwbare vrouwen ongehuwd, weduwe of gescheiden waren: Dit feit

1) Deze berekening, zoowel als alle andere waarvoor geen bronnen aangegeven worden, zijn genomen uit de officiêele volkstellingen der verschillende landen. Daarbij werden door mij gebezigd: Voor de Vereenigde Staten: X.th Census 1880, Washington 1883—89, Vol. I—III; XI th Census 1890, Washington 1890 tot 1895, Vol. I—III en Compendium Vol. I; Xth Annaal Report of the Commissioner of Labor 1895—96» Washington 1897. — Voor Engeland: Census of England and Wales 1881, London 1883, Vol. I—III; Census of England and Wales 1891, London 1893, Vol. III en IV en General Report. — Voor Frankrijk: Résultats statistiques du Dénombrement de 1881, Paris 1883; Résultats statistiques du Dénombrement de 1891, Paris 1894. — Voor Oostenrijk: Oesterreichische Statistik nach den Ergebnissen der VolkszShlung vom 31. Dezember 1880, Wien 1882—94, Bd. I tot V; Oesterreichische Berufsstatistik vom 31. Dezember 1890, Wien 1893—95, XXII. en XXIII. Bd. — Voor Duitschland: Statistik des Deutsches Reichs, Neue Folge Bd. II; Berufsstatistik nach der BerufszShlung vom 5. Juni 1882, Berlin 1884; Berufs- und Gewerbezihlung vom 14. Juni 1895, Berlin 1897, Bd. 102, 103 en 111.

Sluiten