Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van 100 mannen

'5 Totale bevolk ine cen werkzame , (.vrouwen)

. c. bevolking zijn in een beroep

LANDEN £ werkzaam

_c

y mannen vrouwen I mannen vrouwen mannen vrouwen —j

Vereenigde Staten. 1880 25.518.820 24.636.963 14 744.942 2.647.157 ; 57,78 10,74 „ . 1890 32.067.880 30.554.370 j 18.821 090 3 914.571 | 58,69 12,81

Engeland en Wales 1881 12.639.902 13.334.537 7.783.656 3.403.918 61,58 25,53 1891 14.052.901 14.949.624 8.883.254 4.016.230 63,20 26,87

Frankrijk .... 1881 18.656.518 18.748.772 10.496.652 5.033.604 56,26 26,84 .... i 1891 i 18.932.354 19.201.031 | 11.137.065 5.191.084 ! 58,82 27,03

Duitsehland . . . 1882 22.150.749 23.071.364 j 13.415.415 5.541.517 1 60,56 24,02 . . . 11895 25.409.191 26.361.123 |j 15.531.841 6.578.350 57,19 24,94

Oostenrijk . . . 1880 10.819.737 11.324.516 6.823.891 4.688.687 63,07 41,40 . . . j|1890jj 11.689.129 j 12.206 284 jj 7.780.491 6.245.073 66.56 51,16

Mannen j Vrouwen

LANDEN

volstrekte percentsgewijze |i volstrekte percentsgewijze aanwas aanwas aanwas aanwas

i _

Vereenigde Staten . . . 4.076.148 27,64 1.267.414 47,88

Engeland en Wales . . 1.099.598 12,38 612.312 15,22

Frankrijk 640.413 6,10 157.480 3,11

Duitsehland 2.116.426 15,78 i.036.833 18,71

Oostenrijk 956.600 14,02 1.556.386 33,19

Van 100 personen die

j' i De bevolking die een beroep uitoefent cen beroep uitoefenen

LANDEN = 1 Ware"

jB„

gezamenlijk mannen vrouwen mannen vrouwen

Vereenigde Staten . [ 1880 : 17.392.099 14.744.942 2.647.157 84,78 15,22

. 1890 j 22 735.661 18.821.090 3.914.571 84,10 15,90

Engeland en Wales 1881 11.187.574 7.783.656 3.403.918 69,59 30,41

„ . 1891 12.899.484 8.883.254 4.016.230 68,09 31,91

Frankrijk 1881 | 15.540.256 10.496.652 5.033.604 67,59 32,41

li 1891 16.328.149 11.137.056 5.191.084 68,20 31,80

Duitsehland. . . . 1882 18.956.932 13.415.415 5.541.517 71,24 28,76

.... 1895 22.110.191 15.531.841 6.578.350 j 70,25 29,75

Oostenrijk .... 1 1880 11.512.578 6.823.891 4.688.687 j 59,27 40,67

„ . . . . 1890 14.025.564 7.780.491 6.245.073 ! 55,47 45,53

Sluiten