Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwen in de gezellenbedrijven daartegenover gesteld worden, zooals het in de volgende tabel geschiedt:

; Vrouwen in Vermeerdering Vrouwen in Vermeerdering

DcrvDitcccnnDTCKi ! een-persoons- of vermin- i bedrijven of vermin-

Bfc.DKIJ raoUUK 11 IN bedrijven dering sedert met gezellen dering sedert

1895 1882 1895 1882

tuinderij, veeteelt, visscherij 708 285 17.998 10.505

industrie, mijnbouw, bouw- ü

bedrijven 443.353 -87.753 1.114.986 479.030

handel, verkeer, hotel- en

koffiehuis-wezen ... I 145.165 42.500 617.115 385.591

II

Wij zien hieruit dat de vrouwelijke bestuurders van een-persoonsbedrijven slechts in de industrie aanmerkelijk verminderd zijn, een omstandigheid, die, zooals wij uit het toenemen der arbeiders in de gezellen-bedrijven zien, slechts tot de verschuiving ten gunste van het middel- en grootbedrijf te herleiden is. Een blik op de bedrijfssoorten, waarin het vrouwelijk geslacht bizonder sterk vertegenwoordigd is, verduidelijkt dit nog meer:

Vrouwen ,, . . Vrouwen ,, . .

Rp^icccnnpTPM i" «n- Vermeerder.ng jn bedrjj. Vermeerdering

BEDRIJFSSOORTEN perSoonS- ,°' . ven mei .°J .

bedrijven vermindering gezel|en vermindering

kousenweven en -breien . 15.742 — 2.324 28.164 14.950

haken en borduren . . . 6.178 — 336 6.049 3.413

kantwerken, witborduren . 7.802 — 8.737 11.532 7.017

naaien 185.716 —58.183 28.078 3.848

kleermaken 89.250 35.227 84.350 46.746

wolle- en witconfectie . . 585 — 3.886 35.409 15.946 modemaken, kunstbloemenmaken 12.429 — 1.150 28.874 11.213

handschoenen, dassen, bretels 3.995 — 4.109 7.760 1.754

wasschen en strijken . . 66.029 —17.662 27.687 14.057

De vermindering in de een-persoons-bedrijven wordt haast overal door de vermeerdering in de gezellen-bedrijven meer dan vereffend. Trots dezen stand van zaken, die in het belang van den vooruitgang zoowel als in dat der vrouwen ligt, is het aantal der alleenstaanden en zelfstandigen steeds nog buitengewoon hoog, zooals uit de volgende tabel blijkt:

Sluiten