Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van 100 Van 100

BEDRIJFSSOORTEN I zelfst»ndige zelfstandige

vrouwen mannen

I zijn zijn

houders van een-persoons-bedrijven ... 84,4 50,0

„ gezellenbedrijven 15,6 50,0

met tot 5 personen 13,9 40,5 ^

.. 6—20 1,5 6,9 1

„21 en meer personen. . . . | 0,2 2,6 '

Uit deze cijfers is de gedrukte toestand der in een beroep werkzame vrouwen zoo duidelijk mogelijk te zien: Haast alle zelfstandige vrouwen werken alleen, d. w. z. zij zijn bijna zonder uitzondering proletariërs. Dat blijkt nog duidelijker, wanneer wij in het oog vatten dat, terwijl de mannelijke alleenwerkende bazen zich over vele beroepen verdeelen en vaak de positie van kleine ambachtslieden innemen, bij de vrouwen daarvan nauwelijks sprake is. Meer dan een vijfde van haar aantal vinden wij in de huisindustrie, twee vijfden in de bekleedings- en reinigingsindustrie, 18,8 pCt. in den handel, 11,3 pCt. in de textielindustrie, 4,8 pCt. in de overige beroepen. Deze verenkeling der vrouwen, die zich daarenboven op zoo weinige beroepen samentrekt, is een groote hinderpaal op den weg naar betere arbeidsvoorwaarden.

In den landbouw is het uiterlijk beeld van dergelijken aard. Rekenen wij de zelfstandigen, voor zoover zij een oppervlak van minder dan 2 tot 5 H.A. bearbeiden, tot de proletariërs, dan zijn van de zelfstandige landbouwsters niet minder dan drie vierden arbeidsters in onzen zin. Onderstaande tabel geeft de nauwkeuriger cijfers:

zelfstandigen in den landbouw yan e[te

GRONDGEBIED volstrekt in percenten standigen

zijn

mannen vrouwen mannen vrouwen vrouwelijk

Onder 2 hectaren . . 248.209 177.088 15,96 52,24 33,71

2—5 „ . . 604.562 74.565 27,70 22,00 10,98

5—10 „ . . 501.482 40.059 22,98 11,82 7,40

10—50 „ . . I 636.275 41.167 29,15 12,14 6,08

50—100 „ . . | 62.920 4.182 2,88 1,23 6,23

100 en meer hectaren 28.921 1.918 1,33 0,57 6,21

Omtrent de vermeerdering of vermindering valt ongelukkig genoeg niets meer nauwkeurigs, volgens de geslachten ingedeeld, vast te stellen.

Sluiten