Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigde Staten.

Van elke 100

BEROEPSSOORTEN 1 »rt>eids,ers in

ieder beroep zijn gehuwd

wasschen : 31,60

huiselijke diensten 25,78

modemaken 17,66

tabaksbereiding . . 16,53

brood- en banketbakken 12,95

katoenweven . 12,59

kleederconfectie. . 12,23

schoenmaken 11 ^6

Hieruit blijkt dat de gehuwde arbeidsters voornamelijk in de textielindustrie werkzaam zijn.

Onderstaande tabel levert hiervoor een nog sterker bewijs '):

» Van elke

Industrietakken LAND OF STAD .5 5 100 arbeid-

= .2. sters waren

(ü gehuwd

I Massachusetts .... . . 1885 14,9

l: Lancashire en Cheshire 1894 22,2

\ Burnley 30,3

■ . .... ' Blackburn 29 4

katoenindustrie { , . ' \ Stockport 26,3

I Oldham 23,2

f Bolton 12,6

l Wigan 5,7

/ Massachusetts i 1895 14,6

nettenindustrie ) ingeland. . . 1894 24,5

1 Gloucestershire en Somersclshire 1894 37,4 'l Krimmitschau en Werdau. . . 1892! 31,3

Van de meeste waarde voor de beoordeeling van den arbeid van gehuwde vrouwen volgens de beroepssoorten zijn de resultaten der

1) Zie R. Martin, Die Ausschliessung der verheiiateten Frauen aus der Fabrik. Tflbingen 1897, blz. 41. De schrijver verlaat zich 0. a. op de onderzoekingen van Miss Collet, bij welke, zooals reeds vermeld werd, het aantal der ongehuwde arbeidsters veel te laag opgegeven werd.

Sluiten