Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koolstef aanwendt, treden vergiftigingsverschijnselen op, die tot volkomen geestesverduistering kunnen leiden. ') In de wolkammerijen heerschen tropische hitte en walgingwekkende uitwasemingen; de gasruimten der zijdefabrieken wedijveren met deze wat betreft de hitte, en vergiftigen de arbeidsters door het uitstroomen van het gas. 2) De vervaardiging van kunstwol en van grijze watten blijkt een brandpunt van vreeselijke ziekten: Het sorteeren der lompen, waaruit de kunstwol gemaakt wordt, doet millioenen microben opdwarrelen, infectieziekten van de ergste soort, chronische luchtpijpaandoeningen overvallen verraderlijk de arbeidsters, de zoogenaamde voddenziekte, die met hevige koorts begint en met verstijvingskramp eindigt, vermoordt haar in weinige dagen. Het sorteeren ' van den afval tot het bereiden van grijze watten is nog walgelijker: er zijn toch zelfs gebruikte verbandwatten onder! 3) Met verwonde, etterende vingers staan de aanknoopsters in de weverijen aan het getouw, tot de kracht haar verlaat;4) verwoestend werkt het lood, dat zich meestal in gekleurde katoen bevindt, op de weefsters, en sterker nog op de arbeidsters in de kantfabricage. Wel zijn er ongevaarlijke middelen om aan de fijnste voortbrengselen der textielindustrie glans en gloed te geven, maar zij zijn duur en zoo wordt er loodwit voor gebruikt zonder acht te slaan op leven en gezondheid; het laat den ondernemer koud of zijnen „handen de arbeid ontzinkt, hij vindt genoeg plaatsvervangsters! In weverijen, in de fabricage van carton en gekleurd papier en kunstbloemen, bij het polijstwerk in de fabricage van ijzeren ledikanten stroomt het vergift in de ademhalingsorganen, in de poriën der vrouw en wordt met haar kleeren in haar huis gedragen; ja het komt voor, dat zij het met haar eten in zich opneemt, daar geen andere ruimte dan het werklokaal haar daarvoor ter beschikking staat. 5) Kolieken, maagziekten, hoofdpijn zijn het gevolg. In de loodwitfabrieken bereiken deze ziekten den hoogsten graad: epileptische krampen, blindheid, gedeeltelijk verlies van spraakvermogen zijn teekenen van het laatste stadium der loodvergiftiging, die tot waanzin of tot den dood leiden kan. 6) De zwavelkoolstof in de caoutchoucfabricage leidt tot dergelijke verschijnselen, slechts met het verschil dat verlammingen der geslachtsorganen er ten slotte kunnen bijkomen. 7)

1) Zie Netolitzky, t. a. p., blz. 1039 en vlgg.

2) Royal Commission of Labour, Employment of Women, t. a. p., blz. 100 en vlgg.

3) Zie Netolitzky, t. a. p., blz. 1023 en vlgg.

4) Zie Singer, t. a. p., blz. 81.

5) Zie Royal Commission of Labour, t. a. p., blz. 53.

6) T. a. p., blz. 151 en vlgg.

7) Zie Heinzerling, Anorganische Betriebe, Weyls Handbuch der Hygiene, 8ste bd., 2de deel, blz. 655 en vlgg.

Sluiten