Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal Van deze Van de kinderen waren

DISTRICT °nd"" 7°T"htd- nog niet schoololichtie va. school

vraagde den kinderen schoolplichtig scnoolPllct»tig onts|agen

vrouwen volstrekt pCt. volstrekt pCt. volstrekt pCt. volstr. pCt.

Oppeln .... — J 1057 — 765 35 886 41 509 24

Maagdenburg. . 2680 1858 70 1283 31 1878 45 996 24

Minden. ... 1120 701 63 703 46 804 54 — —

Aken 2412 1576 65 2859 82 ' 643 18

Sigmaringen . . 56 29 52 37 55 21 31 9 14

Anhalt .... — 805 — j| 511 28 742 41 577 31

Bremen . ... 541 411 76 ll 428 41 628 59 — —

Wurtemberg III. 175 147 84 154 47 77 23 97 30

Darmstadt . . . 848 522 62 j 1513 I !

Offenbach ... 843 568 67 — — _ ____

Giessen. ... 510 420 82 318 32 352 35 328 33

Opperbeieren. . 641 347 54 1231 54 844 ' 37 1 188 9

Nederbeieren . j 329 232 74 | | 690 | | |

Palts 1978 ! 1348 70 j j 3208 |

Opperpalts. . . 213 165 77 143 j 37 154 39 | 93 ' 24

Benedenpalts . . 388 272 70 | | 578 | | |

Zittau 4494 2523 56 ] | 4484

rekend werden. Het zal nauwelijks overdreven zijn, wanneer wij zeggen, dat ongeveer een half millioen kinderen beneden de 14 jaren in Duitschland arbeidsters tot moeder hebben, dus zoo goed als moederloos opgroeien. Deze moederloosheid begint reeds in den allereersten levenstijd der zuigelingen: Nauwelijks vier weken na de geboorte moet de moeder weer naar den arbeid terug, ja, wanneer de nood groot is, beproeft zij nog veel vroeger iets te verdienen, terwijl zij, zoolang de poort der fabriek nog voor haar gesloten is, door wasschen, naaien of uit schoonmaken gaan het noodigste om te leven tracht te verkrijgen. De voeding, die een goedertieren natuur aan de moeder-vrouw voor het hulpelooze kleine wezen mee op den levensweg gaf, verdroogt haast ongebruikt; nog vaker heeft de oververmoeienis en de slechte voeding gedurende de ontwikkelingsjaren van het meisje en gedurende de zwangerschap dit voedsel niet eens doen verschijnen. In plaats hiervan wordt in het moederlijf reeds het kind vergiftigd; men heeft in het vruchtwater, zoowel als in het foetus al die vergiften gevonden die door de longen en door de poriën in het lichaam der arbeidster kunnen dringen: lood, kwikzilver, fosfor,, jodium, aniline en nicotine; vaak

Sluiten