Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benadeelen zij zelfs de vrucht meer dan de moeder, ') en voor de erfelijkheid der turberculose, dié ware proletariërsziekte, spreekt duidelijker dan het oordeel van geneeskundige autoriteiten, een blik op de kinderen in de proletariërswijken.

Een schrikwekkend hoog sterftecijfer, voornamelijk bij de zuigelingen, is het gevolg der oorspronkelijke infectie en van het onthouden der moedermelk. Slechts 7 van de 1000 met moedermelk gevoede kinderen plegen in het eerste levensjaar te sterven, van 1000 met dierenmelk en melksurrogaten gevoede kinderen daarentegen 125, en tot deze behooren de meeste arbeiderskinderen. Slechts 8°'o der kinderen van de hoogere standen sterven in het eerste levensjaar, voor de kinderen van het proletariaat stijgt het sterftecijfer tot 30 °/o. 2) in de rijkste wijk van Weenen komt één sterfgeval in het eerste levensjaar op 870 bewoners, in de arbeiderswijk daarentegen reeds op 71. In het welgestelde gedeelte der berlijnsche Friedrichstadt stierven van 1000 zuigelingen 148, in het arme gedeelte Wedding 346. 3) In de fabrieksdistricten van den Beneden-Rijn stierf de helft der arbeiderskinderen in het eerste levensjaar; 4) de gehuwde fabrieksarbeidsters van Massachusetts verloren 23 °'o harer kinderen op denzelfden leeftijd. 5) Hoezeer de sterfte der zuigelingen met het toenemen van den vrouwenarbeid in verband staat, blijkt uit haar uitbreiding in de industriecentra. In Berlijn is zij gedurende een vierjarig tijdsbestek haast verdubbeld, ®) in Plauen van 33 °/o in 1800 tot 43 % in 1899 gestegen. T) De aard van den arbeid der moeders is hierbij van den grootsten invloed. In districten der engelsche textielindustrie stierven van 100 zuigelingen 22, in die der duitsche 38 in het eerste levensjaar. 8) Van 100 kinderen der berlijnsche papierwarenindustrie stierven niet minder dan 48 in den zuigelingsleeftijd. 9) _Het hoogst percentage der zuigelingssterfte wordt echter onder de kinderen der kwikzilver- en tabaksarbeidsters gevonden:

1) Zie Porak, Du passage des substances étrangères è l'organisme a travers le placenta. Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique 1894, blz. 203 en vlgg.

2) Zie Dr. Agnes Bluhm, Hygienische Fürsorge für Arbeiterinnen und deren Kinder. Weyls Handbuch der Hygiene, 8ste deel, 1ste afd., blz. 51 en vlgg.

3) Zie Hirschberg, t. a. p., blz. 51 en vlgg.

4) Zie A. Thun, t. a. p., blz. 67.

5) Zie Helen Campbell, Women Wageearner, t. a. p., blz. 91.

6) Zie Hirschberg, t. a. p., blz. 82.

7) Zie Amtliche Berichte der Gewerbeaufsichtsbeainbten, t. a. p., 2e deel, blz. 857.

8) Zie R. Matin, Die Ausschliessung der verheirateten Frauen aus der Fabrik. Tübingen 1897, blz. 69 en vlgg.

9) Zie El. Gnauck-Kühne, t. a. p., blz. 34.

Sluiten