Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft, naar de eischen die haar gesteld worden, een maandelijksch inkomen van 20 tot 50 mk.; in het meerendeel der duitsche burgerhuishoudens zal zij tusschen 18 en 24 mk. verdienen. Het beste is het met de huishoudster in groote huizen of op landgoederen gesteld, die in de plaats van de huisvrouw het bestuur van keuken en provisiekelder in handen heeft, en met de min die in de plaats der moeder de zuigeling voedt.

Een onderzoek dat slechts Berlijn betreft, waar de hoogste loonen in Duitschland betaald worden, en dat slechts 449 dienstboden omvat, komt tot de volgende resultaten. ') Er verdienden:

21 meisjes of 4,7 proc. een jaarloon van 100—150 mk.

152 „ „ 33,9 150-200 „

179 „ „ 39,9 200—250 „

56 „ „ 12,5 250—300 „

41 „ „ 9,0 „ „ „ 300 en meer mk.

De dienstboden-alleen worden gewoonlijk het slechtst betaald, 58,8 pCt. van haar hebben minder dan 200 mk. inkomen per jaar. De keukenmeiden bereiken de hoogste loonen, die buitendien bij haar nooit beneden 150 en slechts zelden beneden 200 mk. dalen.

In Engeland, waarvan een officieel onderzoek omtrent dienstbodenloonen voorhanden is, 2) zijn de toestanden geheel overeenkomstig, hoewel de loonen een grooter hoogte bereiken dan in Duitschland. Het gemiddeld loon van engelsche dienstmeisjes bedraagt 15,10 pd., in Schotland stijgt het tot 17,12 pd., in Londen tot 18,2 pd., terwijl het in het arme Ierland tot 12 a 14 pd. daalt. Het laagste loon ontvangen ook hier de nauwelijks de school ontwassen kindermeisjes, die zich met een jaarlijksch inkomen van 5 tot 6 pd moeten vergenoegen. 3) De loonschaal is overigens als volgt: 4)

dienstboden-alleen ontvangen een jaarloon van

keukenhulpen binnenmeisjes

kamermeisjes

keukenmeiden

kindermeisjes

kameniers

huishoudsters

6—17 pd.

5-21 „

7-24 „ 14—24 „ 11—28 „

6—30 „ 19—30 „ 34—52 „

y

1) Zie O. Stillich, Die Lage der Dienstmïdchen in Berlin. Berlin 1901.

2) Zie Board of Trade, Labour Department. Report by Miss Collet on the Money Wages of indoor Domestic Servants. London 1899.

3) Booth, t. a. p., 8e deel, blz. 217.

4) Miss Collet, t. a. p., blz. 14 en vlgg.

Sluiten