Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIz.

HOOFDSTUK IV.

De plaats der vrouwen in het geestesleven 59

Vrouwenbeschaving in de italiaansche Renaissance 60. — De beroemde vrouwen van Spanje 63. — Christine de Pisan en de beschaving der vrouwen van Frankrijk 64. — De eerste duitsche voorvechters der vrouwenbeweging 66. — De geleerde vrouwen en haar neiging tot de mystiek 67. — De opvoedingsplannen van Mary Astell 68. — De geleerde juffers der 18e eeuw 70. — De fransche salondame 71. — Rousseau's invloed op de vrouwen 73.

HOOFDSTUK V.

De vrouwen ten tijde der Omwenteling 74

De fransche vrouwen in wijsbegeerte en politiek 75. — De amerikaansche voorvechtsters van de ontvoogding der vrouwen 76.— Talleyrand en het recht der vrouwen op ontwikkeling 77. — De fransche arbeidsters en hare eischen 78.— De vrouwenvereenigingen gedurende de Omwenteling 82. — Olympe de Gouges 83. — Ontbinding der vrouwenvereeningen door de Conventie 88. — Condorcets verdediging der vrouwenrechten 90. — Mary Wollstonecraft 92. — Hippels „burgerlijke verbetering der vrouwen" 95.

AFDEELING 11.

DE ECONOMISCHE KANT VAN DE VROUWENKWESTIE.

HOOFDSTUK I.

De strijd om arbeid in de burgerlijke vrouwenwereld 98

Begin eener opvoedingshervorming uit het oogpunt van beroepsarbeid: Fénélons hervorming der meisjesopvoeding 100. — Basedow en Karoline Rudolphi over de opvoeding der dochters 101. — De opvoedingshervorming in Engeland en Amerika 104. — De invloed der classici op de duitsche vrouwenbeschaving 105. — Het binnendringen der vrouwen in burgerlijke beroepssferen: in Amerika 106, — in Engeland 108, — in Frankrijk 111, — in Duitschland 113. — De begintijd der burgerlijke vrouwenbeweging 113. — Het streven naar ontwikkeling en arbeid voor de vrouw in den jongsten tijd: in de Vereenigde Staten 116, — in Engeland 120, — in Frank-

Sluiten