Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijk 126, — in Rusland 129, — in Zweden 131, — in Denemarken 132, — in België 132, — in Holland 132, — in Zwitserland 133, — in Italië 135, — in Spanje en Portugal 135, — in Oostenrijk 136, — in Duitschland 137.

HOOFDSTUK II.

De stuwende krachten der burgerlijke vrouwenbeweging 149

Het numeriek overwicht van het vrouwelijk boven het mannelijk geslacht 150. — De verhouding der jongens- en meisjesgeboorten in burgerlijke en proletarische gezinnen 151. — De huwbaarheid naar den ouderdom 153. — Statistiek der gehuwde en der ongehuwde vrouwen 154. — Het jongensoverschot bij de geboorte 156. — De grootere sterfte der mannen 157. — De daling der huwelijkscijfers en de oorzaken daarvan 158. — Statistiek der in een beroep werkzame vrouwen 163. — Statistiek van den vrouwenarbeid in burgerlijke beroepen 167. — De gehuwde vrouwen in burgerlijke beroepen 170. — De economische toestand der onderwijzeressen 171. — De loonen der handelsbedienden 173. — De tooneelspeelsters en de vrouwelijke journalisten 175.

HOOFDSTUK UI.

De burgerlijke beroepswerkzaamheid uit

principieele oogpunten 177

Het onderscheid der geslachten ten opzichte van de lichaamskrachten 177. — De vrouwelijke hersens 178. — De invloed der geslachtsfuncties op den beroepsarbeid 179. — Moederschap en vrouwenarbeid 181. — De vernietiging van den vrouwelijken aard door den beroepsarbeid 186. — Het onderscheid der geslachten ten opzichte van het geestelijk vermogen 187. — Het vrouwelijk genie en zijn toekomst 191.

HOOFDSTUK IV.

De ontwikkeling van den proletarischen vrouwenarbeid 194

De technische omwenteling in het begin der 19e eeuw 195. — Het toenemen van den vrouwenarbeid tengevolge van de invoering der machines 200. — De strijd der arbeiders tegen de machine

205. De strijd der mannen tegen den vrouwenarbeid 206. —

De ontwikkeling der hedendaagsche huisindustrie 208. — Vrouwen-

Sluiten