Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote bevloeiings-, haven- en spoorweg-werken tot heden toe heeft doen gevoelen, om zoodoende de feiten zelf, een antwoord te doen geven op de hierboven geformuleerde vragen en ze tevens tot een slotsom te brengen met betrekking tot de overweging of een langer volharden in dat systeem in het publiek belang te verdedigen is.

Sluiten