Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed van de koelieopkomst b.v. bij de Solovalleiwerken, waar, zooals we gezien hebben één jaar langer of korter duur der werken den Lande een nadeel of voordeel ter grootte van minstens 3 a 4 ton gouds kon bezorgen.

Dat een goede of slechte koelieopkomst dus een overwegenden invloed op de economie der publieke werken uitoefent, kan niet ontkend worden, evenmin dat het vraagstuk der werkkrachten door zijn gevolgen belangrijk genoeg is om door den Staat in behandeling genomen te worden. Reeds zijn duizende en nogmaals duizende guldens vermorst, doordien de goede oplossing van dat vraagstuk onmogelijk gemaakt en verder eene laakbare onverschilligheid ten aanzien daarvan aan den dag gelegd is.

En toch die oplossing is zoo eenvoudig, ligt zoo voor de hand. Men behoeft heerschende begrippen geen geweld aan te doen om tot eene goede regeling te komen.

Sluiten