Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toepassingen van de „printah aloes" geven u aanstoot, wekken uwe ergernis. De redenen, die u dit middel doen veroordeelen hebben wij gebillijkt, ja zelfs aangevuld door te wijzen op andere misstanden, die noodwendig uit zijn gebruik voortvloeien.

Wij hebben getracht — en dit bleek noodig — uwe oogen te openen voor de waarheid, dat de „zachte dwang," bij het ontbreken van deugdelijker middelen om groote belangen te helpen bevorderen, het eenige was, waartoe een toevlucht genomen kon worden.

Nu wij vermeenen daarin geslaagd te zijn en nu een deugdelijk en inzonderheid eerlijk middel aan de hand is gedaan om die bevordering mogelijk te maken, zult gij op uw beurt aan onze zijde staan bij onze pogingen om verbetering te krijgen, zult gij instemmen met ons roepen om wijziging. Dkn eerst toont gij dat het u ernst was, toen gij uwe stem verhieft tegen misbruik en willekeur, dan eerst toont gij, dat het u niet alleen te doen was wonde plekken bloot te leggen, doch dat op genezing in de allereerste plaats uw streven gericht was.

Einde.

Sluiten