Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoordelijkheid voor zijn daclen durft dragen en er geen doekjes omwindt. Wij willen zelfs aannemen, op gezag van den heer Gekst, dat in dit geval zijn onwettig optreden in het belang is geweest der Sindopradja-werken en de totstandkoming van die werken heeft bespoedigd. Maar dit is den heer Gerst nog niet voldoende. Hij raadt zijn collega's aan gedaan te krijgen van energieke residenten om bij eventueel koelie-gebrek evenzoo te handelen; hij verdedigt de zachte dwang als stelsel voor de B. O. W.! Welnu als dat de geest is van de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur, wat baat het dan om te streven naar afschaffing van heerendiensten. Het is alsof wij elkaar openlijk voor den mal houden. Mogen wij dan bijvoorbeeld den heer Kielstra, den ijverigen strijder voor de vrijmaking van den Javaan van slavenarbeid, wiens schitterend pleidooi in „Onze Eeuw" wij in deze revue bespreken, vragen wat de Javaan er wel voor nut van heeft als de behoorlijk gereglementeerd heerendienst als printah kras wordt afgeschaft, wanneer prtntah aloes, die zoo ongelijk drukkende zachte dwang, hem zal vervangen. Als dat de geest is van de ambtenaren B. B., wat wij ondanks de pathetische ontboezemingen van den ingenieur Gerst niet kunnen gelooven, dan schiet er niets anders over dan de onbetaalde heerendienst te vervangen door betaalden heerendienst. Afschaffing der heerendiensten toch was dan volslagen nutteloos, zelfs schadelijk: de zachte dwang, die daardoor in de lijn van den heer Gerst in de plaats komt, is veel grooter vexatie.

v. S.

Sluiten