Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

De talrijke verkortingen zijn in den druk opgelost, alleen een enkele maal bij twijfel is de afkorting behouden.

De inhoud van dit handschrift bestaat uit een ongeveer gelijktijdig afschrift van een briefwisseling van de jaren 1389—1392 gevoerd door Willem, hertog van Gelre, met paus Bonifacius IX, eenige ongenoemde kardinalen, enz.

De brieven n°. 25—116 zijn uitgegeven naar een handschrift dat in hetzelfde archief berust en gemerkt is JulichBerg, Geldern, n°. 3.

Het bestaat uit 57 bladen papier, verzameld in vijf katernen met een los blad voorin gehecht, dit laatste is zonder watermerk, terwijl de eerste vier katernen een posthoorn en het vijfde katern een ossekop met stang en St. Andrieskruis tot watermerk hebben.

Zie de Stoppelaar, Het Papier, blad/.. 29 en 51.

De band is nieuw.

Behalve het voorin gehechte blad is dit handschrift met een en dezelfde hand geschreven, zoodat daar papier en inkt goed bewaard zijn gebleven, het gemakkelijk leesbaar is.

Weinig verkortingen komen voor, die in de meeste gevallen in den druk zijn opgelost.

De inhoud van dit handschrift bestaat uit een ongeveer gelijktijdig afschrift van een briefwisseling van de jaren 1391 —1393 gevoerd door Willem, hertog van Gulik en Maria van Gelre, zijne gemalin, met de steden Keulen, Aken, den elect van Luik, hun zoon Reinolt, enz.

Sluiten