Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

October 1389 teruggekeerd te Nijmegen.

4—30 Mei 1390 reis naar Engeland.

19 November 1392 —14 April 1393 derde tocht naar Pruissen. 13 December 1393 Hertog van Gulik geworden door den

dood van zijn vader.

15 October 1389 Paus Urbanus VI sterft.

9 November 1389 Paus Bonifacius IX volgt hem op. September 1377—Juli 1393 Frederik van Blanckenheim bisschop van Straatsburg.

Wencelaus, koning van Boheme, van 1378—1400 Duitsch keizer, huwde met Johanna, dochter van hertog Albrecht van Beijeren en zuster van Catharina, gemalin van Willem, hertog van Gelre.

15 Juli 1387—1 Januari 1391 Henric van Steenbergen, proost van Zutphen en daarna van Oud Munster of St. Salvator te Utrecht, rentmeester van Gelre.

De brieven n°. 25—115 houden in een briefwisseling van Willem, hertog van Gulik en zijne gemalin Maria van Gelre, met de steden Keulen en Aken, met Johan van Beijeren, elect van Luik, met hun zoon Reinolt, later hertog van Gelre en eindelijk met eenige bijzondere personen.

De laatste brief, n#. 116, is het afschrift van een ontvangen schrijven van hun zoon Willem, hertog van Gelre.

Opmerkingswaardig is het, dat de hertog en hertogin van Gulik in deze brieven veelal hertog en hertogin van Gulik en Gelre worden genoemd, wellicht omdat de hertogin een geborene vorstin van Gelre was.

In vele van deze brieven is niet vermeld het jaar waarin zij zijn geschreven, bij een nadere beschouwing kunnen echter de meeste brieven met vrij groote zekerheid gedateerd worden.

N#. 25—36 houdende briefwisseling van den hertog en de hertogin met de stad Keulen, vermelden niet het jaar

Sluiten