Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soelt, lieve gemynde neve unse herre Got sy mit uch ommerme. Gegeven zu Casteren in vigilia Thome apostoli.

Hertzoge van Guylgc ind van Gelre.

\

No. 48. 20 November 1392.

Fol. 28. Onsen lieven neve den hertzouge van Gulic

ind van Gelren.

Lieve neve, wij hebben u tanderen tyden geschreven om unse huysgesynne ind onderseten, die voer Steyn gevancgen worden van uwen amptluden, huysgesynne ind ondersetcn onder uwen upgewerpen wympel off banner, dat ghi ons die quyt, los ind ledich hedt willen geven, want wij te dier tyt voer u gheen hoede en hadden ende nyet en wisten tusschen u ind uns dan maesscap ind vrientscap. Ende hieraff en hebben wij u in langer tyt nyet geschreven noch vervolght, overmidtz dat wy meynden dat ghy se quyt soudt hebben doen schelden, te versueke dat unse genedige here onse vader u ende onsen lieven broider van Gelre darom gedain heefft, des noch nyet geschiet en is, warom wij u noch bidden ende versueken dat ghi onse huysgesynne ende onderseten voerschreven quyt doet schelden ende te livereren ledich ende los mit hore haven ende en wilden des nyet doen so begeren wy dat ghy eynen dach mit ons houden wilt by Heppenaert up der Masen up den palen van onzer beider lande van Sondage neestcomende over drie weken voermiddaige ende ons up dien dage doen. des ghi ons ter eren ende te rechte schuldich syt te doen van onsen huysgesynne int onderseten met horen haven vorschreven. Ende hieraff wilt ons uwe antwerde weder doen scriven met diesen bode. Got bewaere u altoes. Geschreven te Everingen des Woensdages XX dages in November.

Johan van Beyeren, elect van Ludic en greve te Loen.

Sluiten