Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

briefes, i De bedoeling van Weiss is om te zien, >ob unser Brief wirklich das abgeblaszte, stark reduzierte Christentum des zweiten Jahrhunderts zeigt, in das ihn die Kritik verweist» (t. a. p. S. 22). Wanneer de critici zeggen, dat onze brief blijkbaar behoort tot de geschriften, die in de tweede eeuw zijn ontstaan, dan beroepen zij zich vooral hierop, dat het evangelie in onzen brief geworden is tot eene nieuwe wet. Eene opvatting trouwens, die geheel onjuist is: »denn was wir bisher inhaltlich von dem vollkommenen Gesetz gehort haben, ist nur, dasz es das alttestamentliche Gesetz war, freilich wie es erst durch die Deutung des Messias in seinem Vollsinn verstandlich geworden ist» (S. 29).

Van eene polemiek tegen Paulus wil Weiss niets weten. In de zuiver Joodsch-Christelijke gemeenten, aan welke Jacobus zijn schrijven gericht heeft, kan van een gebruik of misbruik van de Paulinische rechtvaardigingsleer moeilijk sprake zijn. Dat 2 : 14 — 26 geen polemiek is tegen Paulus, zal ieder duidelijk zijn, die slechts let op het volgende. *) Allereerst verstaan Jacobus en Paulus niet hetzelfde onder moris, tg/a en dixaiovaSai. Verder, wanneer men met Grafe oordeelt, dat uit de pericope 2 : 14—26 volgt, dat Paulus, toen onze brief geschreven werd, niet meer begrepen werd, dan mag men toch wel bedenken, dat met geen enkel woord wordt gezegd, dat wij hier te doen hebben met eene misvatting of eene vervalsching der Paulinische formules, gelijk daarvan getuigd wordt in 2 Petr. 3: 16.

2) Vgl. Einl. S. 401 u. 402.

Sluiten