Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dixaioaui/q 9fov, iXtvdfQia kommen nur in völlig anderem Sinne vor. Anklange, wie i, 3 (Röm. 5, 3 f.). 4, 12 (Röm. 14, 4) können schon darum nichts beweisen, weil sie nichts spezifisch Paulinisches enthalten» (S. 402).

Met het Paulinisme heeft onze brief dus niets te maken. *) Bovendien is de aanleiding tot het schrijven van den brief zuiver practisch, vrij van alle dogmatische overwegingen.

Ook heeft Weiss in zijne brochure meenen aan te toonen, dat het Christendom van den brief niet, zooals Grafe oordeelde, een verbleekt Christendom is, dat van het oorspronkelijke maar weinig meer over heeft, maar juist »ein sehr lebensvolles, wenn auch in lehrhafter Beziehung noch unentwickeltes» (S. 34).

Hiermee is het Christendom van den brief2) behandeld en komt Weiss aan het »schriftstellerische« karakter van den brief. Hij wijst er op, «wieviel Miszbrauch in der neueren Kritik mit angeblichen Parallelen getrieben wird, welche schriftstellerische Abhangigkeiten

]) „Die ganze noch unentwickelte echt judenchristliche Lehrweise des Briefes ist aber überhaupt nur denkbar, wenn der Verfasser von der reich entwickelten paulinischen Theologie noch garnicht bertlhrt ist" (Einl. S. 402).

Aanm. Li zijne Theologie verdeelt Weiss de stof aldus :

1. „Das Christentum als das vollkommene Gesetz";

a. „Das Wort der Wahrheit",

b. „Die Rechtfertigung",

c. „Die Erwahlung".

2. „Die göttliche Forderung und die göttliche Vergeltung";

a. „Die göttliche Forderung",

b. „Die menschliche Sünde",

C. „Die Vergeltung und das Gericht".

Sluiten