Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van den brief. Dit toch kan voldoende verklaard worden uit de omstandigheden en de toestanden van dien tijd. Het Grieksch was nu eenmaal de aangewezen taal, wanneer men in ruimen kring wilde optreden. Dat Jacobus persoonlijk geen Grieksch zal gekend hebben, is niet aan te nemen. Als hoofd van de gemeente van Jeruzalem, welke in den eersten tijd meer Hellenisten dan Hebreërs telde onder hare leden, moest hij wel vertrouwd worden met de Grieksche vertaling van het O. T. en zich meer in 't algemeen de kennis van het Grieksch verwerven. *)

Jacobus beweegt zich bij voorkeur in het O. T. Wat zijne denk- en spreekwijze aangaat, vertoont hij veel overeenkomst met de ons overgeleverde woorden van zijnen broeder Jezus, welke overeenkomst vooral uit eene natuurlijke verwantschap moet worden verklaard. Hij citeert wel niet bepaald woorden van Jezus als zoodanig, ook geen evangelie, maar toch kan men den rand van den brief vullen met parallelle plaatsen uit Jezus' toespraken, die althans in gedachten veel meer overeenkomen met onzen brief, dan de parallelle plaatsen uit de Joodsche litteratuur, die meer verwantschap vertoonen wat den vorm en den klank aangaat. De meeste woorden van Jezus, welke in de mondelinge traditie der gemeente voortleefden, zal Jacobus wel

S. 31 u. 32. zegt Zahn : „Ein Jacobus, welcher mindestens 20 Jahre lang an der Spitze der zweisprachigen Muttergemeinde

stand, ein Philippus aber auch die Apostel Petrus und

Johannes : sie alle konnten ohne eine betrachtliche Fertig-

keit in mündlicher Handhabung der griechischen Sprache die nachsten Aufgaben ihres Berufs gar nicht erftlllen u. s. w."

Sluiten