Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de brief niet tot de oudste Christelijke producten kan gerekend worden. »Der Mangel dogmatischer Interessen tlieses Briefes weist nicht auf eine Zeit, wo die Gemeinde noch eifrig um die Feststellung der Fundamente ihres Glaubens sich bemühte, sondern vielmehr auf eine Zeit, wo diese Fundamente schon gesichert waren und wo man sich nun der Uberwucherung dogmatischer Spekulation zu erwehren und die sittlichen Grundsatze des Christentums gegen die friiher ferneliegende Gefahr der Verweltlichung der Kirche zu sichern hatte» (S. 551).

In zooverre is er eenige overeenkomst met de Johannéfsche theologie, die immers ook veel eenvoudiger is dan de Paulinische.

Veel grooter evenwel is de overeenkomst van den Jacobusbrief met het vóór-christelijke Hellenisme. »Wenn nun schon der vorchristliche Hellenismus den Unterschied zwischen geborenen Juden der Diaspora und heidnischen Proselyten sehr abschwachte, so ist vollendsinnerhalb des christlichen Hellenismus dieser Unterschied der Geburt bedeutungslos geworden». (S. 552).

Gelijk reeds gezegd werd, behoort tot deze groep van geleerden ook Heinricii Julius Holtzmann, -) die in zijne Einleitung (1892) alle critische bedenkingen als het ware heeft samengevat. Men zie de vijf bezwaren tegen de echtheid S. 338:

l) Pfleiderer verwijst naar Siegfried's Filo en ook naar de Wijsheid van Salomo.

3) Merkwaardig is, dat Holtzmann vroeger den brief heeft toegekend aan den in Mark. 15:40 genoemden 'laxw/So; 0' poep»;. (Vgl. voor deze hypothese Beyschlag, Theol. St. u. Kr. 1874, S. 110. Anm. .1).

6

Sluiten