Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heidenmission überhaupt» (S. 305 u. 306). In den nieuwsten tijd laat men den brief meestal bestemd zijn voor de Christenen in Syrië. Hiervoor pleit het feit, dat de brief daar reeds zoo vroeg gezag had.

Het opschrift doet denken aan een zeer ruimen kring van lezers, maar de brief zelf onderstelt hier en daar bepaalde toestanden en gebruiken, »welche sich nicht überall in derselben Weise wiederholen konnten, sondern auf eine oder einige Gemeinden weisen" (S. 307). Ook deze moeilijkheid wordt het best en gemakkelijkst uit den weg geruimd, wanneer men den brief vroeg laat ontstaan zijn. Maar hiermee strijdt nu weer, dat onze brief in het Grieksch geschreven is. Het gebruik van het Grieksch moet dus tamelijk algemeen geweest zijn en verder zullen wij onzen blik te richten hebben naar de westelijke diaspora, dus niet naar het Oosten, »wo wir allein die fraglichen ungemischt jüdischen Gemeinden suchen dürften» (t. a. p. S. 307).

Koster *) heeft eene betere verklaring gegeven. De SiaStxa cpuXai zijn eene aanduiding van de Christenen. Daarmee strijdt volstrekt niet 2:21 (»onze« vader Abraham). De bijvoeging rtji Siuanoija^ duidt aan, dat deze Christenen te zoeken zijn in de Heidenwereld. Wij hebben dus niet te denken aan Jeruzalem en het heilige land.

Er is veel voor om met Harnack en W. Brückner den brief te laten geschreven zijn in Rome, of om met Schenkel hem te laten bestemd zijn voor Rome, waar

') Bedoeld wordt het artikel in Stud. u. Kr. 1831, S. 581 f, 588. Vgl. ook Schwegler, Nachap. Zeitalter, S. 421 f.

Sluiten