Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hermas. >Dass auch in dieser Zeit noch die Lehre Jesu so einfach und praktisch aufgefasst werden konnte, lehrt unter andern die erste Apologie Justins des Martyrers*.

In 1904 verscheen het reeds gemelde werkje van Grafe : » Die Stellung und Bedeutung des Jakobusbriefes in der Entwicklung des Urchristentums,« dat nu wel niet direct bedoeld is als eene weerlegging van Spitta's hypothese, maar waarin toch eene tamelijk groote plaats wordt ingeruimd aan de bespreking ervan.

Wat aangaat de onderstelling van Spitta, dat in 2 : 1 eene interpolatie moet worden aangenomen, Grafe vindt hierin veel verleidelijks. Want Spitta verwijdert aldus op handige wijze een crux interpretum. Maar noodig is de onderstelling niet. Volgens Grafe had de schrijver goede reden, de woorden r»/,- Sogys, waardoor de constructie zoo lastig wordt, er bij te plaatsen. Zij moeten dienen om een tegenwicht te vormen tegenover het kleingeestig hechten aan nietige uiterlijkheden, waarvan later sprake is. J)

Nog minder noodig is het aannemen eener interpolatie in 1 : 1. »Mag auch die Zusammenfassung von 9ioi und xvqioï in der Verbindung mit Soulos sonst nicht so nachgewiesen werden können; Soulos wird haufig in beiden Richtungen angewendet (1 Pt. 2: 16, Ap. 19:2, Tit. 1:1, 9tov; Gal. 1 : 10, 1 Kor. 7 : 22, Rm. 1:1, Ap 1 : 1 etc. Xq.). Warum sollte unser Verfasser sie nicht verbinden wie 2 Pt. 1 : 1 Soulos und dnonTolos, die

'J Grafe verwijst naar 1 Cor. 2 : 8.

Sluiten