Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haat en aan geen zondaar behoefte heeft, en verder, dat Hij den mensch van den aanvang af geschapen en aan zijn eigen besluit — diapouhov — overgelaten heeft, en hem vuur en water heeft voorgelegd, waaruit hij nu vrij kiezen kan, zoodat hij leven of dood ontvangt, naar gelang hij zelf begeert.

Jac. I : 19 —iaxu) Si Txcti rivÖQWTXOi xu%ui tii ro dxouaai, [i(iadui f!f xo XaX/jaai =: Sir. 5:8 — ') yivov xu%ui iv axnoaan aov xai iv /iaxoo9vfii(t <f&tyyov dixoxQiaiv.

Beiden ijveren tegen het aannemen des persoons. Jacobus doet dat in den aanvang van c. 2, Sirach o.a. in 4:22 en 27.

Beiden zijn vijandig gezind tegenover het vele spreken. Jac. 3:2 tl xig iv Ao/w ov rrxaiH, ovxoj xtlaog dvt/Q ; Sir. 19 : 16 2) xig ovi rj^ianxijcin/ iv xrj yXtoaarj avxov ;

Wat Jacobus zegt in 3:6 v.v. over de verderfelijke werking van de tong, dat komt overeen met Sir. 28:13-26. Maar vooral kunnen we hier vergelijken Sir. 20 : 4—7 en ook 8 : 3.

De bekendheid van onzen Jacobus met Jezus Sirach mag, naar het ons voorkomt, met het oog op het bovenstaande, boven twijfel verheven geacht worden.

Tot een dergelijk resultaat komen wij ook, als wij een onderzoek instellen naar de litterarische betrekking, die er bestaat tusschen den Jacobusbrief en een werk, dat door de Vulgata *het bock der Wijsheid< is genoemd, maar dat oorspronkelijk »de Wijsheid van Salomo« heette en meestal met dezen titel wordt aangeduid.

J) Vgl. ook Sir. 4 : 29.

2) Vgl. ook 25 :8 en 23 : 7 v.v'

Sluiten