Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaak tamelijk wel verlegen is. Naar Feine's oordeel overschat Siegfried de overeenkomst zeer. Waar werkelijk eene overeenstemming tusschen Filo en Jacobus valt waar te nemen, is deze te verklaren «ausderschon in der apokryphischen Litteratur des A. T. erkennbaren Wurzel der jüdischen Spruchweisheit und Weisheitslehre. Es ist eine fortschreitende Entwickelung von dem Spruchbuch des Siraciden über das Buch der Weisheit bis zu Philo hin, die Spekulationen desPhilo aber kennt Jakobus nicht» (S. 143).

Wanneer wij thans nagaan, welke overeenkomst er nu eigenlijk bestaat tusschen beiden, dan kunnen wij beginnen met op te merken, dat wij bij Jacobus zoowel als bij Filo aantreffen het beeld van den spiegel — een beeld, dat trouwens ook voorkomt Sap. 7: 26; — verder de beide beelden van de paarden en van de schepen;2) dan ook het beeld van het kleine vuur, dat een groot woud in brand kan steken; s) dat van het betemmen der wilde dieren door den mensch;*) dat van de bron; 5) en dan ook nog een beeld, dat bij beiden niet in dezelfde gedaante voorkomt: bij Filo het beeld van den landman, die zijn graan hoopt te oogsten en bij onzen Jacobus het beeld van den koop-

]) Vgl. 1:23 en Filo, Vita Mosis III, 15; Mangey II, 156; id. de decem orac. 21 ; Mangey II, 198.

2) Vgl. 3:3 en 4, en Filo, De agricultura 15, Mangey I, 311; alsmede In Flaccum 5, Mangey II, 521.

3) Vgl. 3 : 5h en Filo, De migratione Abrahami 21, Mangey I, 455.

') Vgl. 3:7 en Filo, De mundi opificio 28, Mangey I, 20.

5) Vgl. 3:11 en Filo, Quod deterius potiori insid. 12, Mangey I, 99; ibid. 25. Mangey I, 209.

Sluiten