Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiaktort^oyra fit iv rto vopo) itj{ duaortu.; rco óvrt iv xoij fitltciiv fiou).

Vooral wat aangaat de slotwoorden stemmen overeen 4 : 4(l [ovx oiSari- óit rj qiihu roti xocifiov i^Qa icsriv xco >>fcp ;) en Rom. 8 : 7a (Sion to cpnovt/ixa riy; auqxoj i%9(>a tij 9tov).

Zoo komen wij dan aan de moeilijke plaats 4 : 5b '). Zimmer is niet de eerste geweest, die verwees naar Gal. 5:17Cl — r] YUQ ö«('s fnid'Vfiei xuiu wv nveiftaiog, 10 Je nvevfia y.aiu zttg actQxog. Reeds Luther toch had eenige overeenkomst opgemerkt, en Bengel schreef: »sat prope accedunt Jacobi verba ad Gal. 5, 17.» Ook kunnen wij in dit verband nog wijzen op Rom. 8 : 9 en 11, maar hoever de overeenkomst hier gaat, en of hier gedacht mag worden aan afhankelijkheid, is moeilijk uit te maken. Jacobus toch wil in 4: 5 blijkbaar een citaat weergeven: r, yyarptj keyei. Spitta meent, dat hier woorden worden aangehaald uit een geschrift Eldad en Modad (vgl. Num. 11 : 24—29), dat voorkomt in den Pastor Hermae, Visio II, 3, 4.

Wat Jacobus zegt in 4:11 en 12, doet ons denken aan Rom. 2 : X — èv <» yu(t xQtveig tov èzeyov, aeaviov xaiaxotveig en 14 : 4(l — ov ng ei o xqivwv dlloiyiov óixerqv,

Ook kunnen wij naast elkander plaatsen 4:15 en 1 Cor. 4:19 — tlevooftai de ia/enig nQog t'fiag, tav ó xvQiog 2). Maar ook Holtzmann zal moeten toestemmen, dat de overeenkomst hier weinig beteekent.

!) Vgl. De Wette's Comment.3, 1853.

3) Feine (S. 118) geeft er de voorkeur aan te verwijzen naar „den Seelenkampf in Gethsemane", waarin Jezus „seinen lüngern das Vorbild gegeben hatte, wie sie alles in Gottes Willen stellen sollen".

Sluiten