Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jac. 4 : 14 — Luc. 12 ; 16 vv.;

» 5:1 — Luc. 6 : 24 vv.;

> 5 : 2 en 3 — Matth. 6:19 — Luc. 12 : 33^;

» 5 : 10 — Matth. 5 : 10 vv. ') — Luc 6 : 23b\

» 5 : T2 — Matth. 5 = 34—37;

» 5 : 17 en 18 — Luc. 4 : 25 vv. 2).

Dat Jacobus bepaald onze synoptische evangeliën gekend heeft, zal o. i. moeilijk uit deze parallellen kunnen worden afgeleid. Maar aan den anderen kant getuigt de brief van eene zeer groote bekendheid met de evangelische traditie. Zoo durft Holtzmann zelfs spreken van «eine gewisse Bekanntschaft unseres Briefstellers auch mit dem geschichtlichen Inhalte der synoptischen Tradition». 8)

Blom onderstelt, dat onze Jacobus een Mattheüsevangelie heeft gekend, dat hoofdzakelijk met het tegenwoordige overeenkwam Voor dit gevoelen is, naar ons voorkomt, veel te zeggen 6), al wordt hierbij misschien de groote overeenkomst met het 3d" evangelie

!) Vooral Matth. 5 : 12/': ovrwj yap èJtcoJav T'iVS TTjjowTa; npo iijun..

-) De hongersnood duurde volgens deze plaatsen 3V0 jaar, terwijl deze volgens 1 Kon. 18: 1 in het derde jaar ophield. Jacobus en Lucas komen hierin overeen met Jalkut Schimeoni bij 1 Kon. 16. Huther zeide: „Anno XIII Achabi fames regnabat in Samaria per tres annos et dimidium anni".

3) Vgl. Z. f. w. Th. 1882, S. 294. Holtzmann wijst op 1:6 — Mrk. 11:22—24, Matth. 21:21 en 22, en 5:14—Mrk. 6:13.

4) Vgl. ook het oordeel van Grafe, S. 24.

6) Zoo hebben Weizsacker en VV. Brtlckner gewezen op de groote overeenkomst met de bergrede volgens Mattheüs.

Sluiten