Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders en ook nog Spitta neemt de prioriteit aan van Jacobus. In hoeverre dit terecht geschied is, zal verder blijken.

Wij kunnen beginnen met de aandacht te vestigen op het opschrift van beide geschriften. Alleen deze beide brieven onder de N. T.ische gebruiken het woord dtuonoqu in eene eigenaardige beteekenis. In 1 Petrus vinden wij nadere toelichtingen hiervan, zoo in 1:17 ,taonixiu, in 2:11 iranouoi xai TTattsnuhjioi; in den Jacobusbrief niet, en dit pleit voor de opvatting, dat aan 1 Petrus de prioriteit moet worden toegekend J).

Niet anders is het gesteld met hetgeen onmiddellijk daarop volgt: Jac 1 : 2 en 3 en 1 Petr. 1:6 en 7. Allereerst is het veel duidelijker, wat 1 Petrus verstaat onder ,tnoua/101 dan onze Jacobus. Maar daarbij komt nog iets, waarop Prof. Völter ons wijst. »Da 1 Pe. hier ganz ersichtlich direkt auf Sirach 2, 1—5 zurückgeht und von da sowohl die notxiloi naQuOfioi als das folgende Bild von der Bewahrung des Goldes im Feuer hat, so ist hier offenbar Jakobus von Petrus abhiingig, und ist das umgekehrte Verhaltnis ausgeschlossen.» 2)

J) Blom oordeelde anders. Hij vindt de uitdrukking van 1 Petrus gedwongen en die van Jacobus veel eenvoudiger. „Waar twee uitspraken aan elkander verwant zijn, is doorgaans de duidelijkste ook de oorspronkelijkste". (De brief van Jac., bi. 210). De conclusie ligt voor de hand. Vgl. ook Spitta, S. 188.

Pfleiderer noemt de woorden sv t>j dtxanopx van Jacobus „eine Nachbildung von 1 Petr. 1:1" (S. 543).

~) Völter, Die Apost. Vater, 1904, S. 158, Anm.

„Die Vorstellung, dass die Menschen durch Leiden gelautert werden, wie das Metall durch das Feuer, ist eine sehr gebrauch-

Sluiten