Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot hetzelfde resultaat komen wij, wanneer wij vergelijken Jac. i : 10 en u met r Petr. i : 23—25a. Op beide plaatsen hebben wij te doen met een citaat uit Jez. 40 : 6—8, maar met eenige afwijking.

Men zal moeten toegeven, dat 1 Petrus zich meer aansluit bij de LXX, dan onze Jacobus, en tevens, dat 1 Petrus meer en beter de hoofdgedachte teruggeeft: de blijvende kracht en beteekenis van het woord Gods in onderscheiding van al het vleesch, dat als eene bloem afvalt. Van deze hoofdgedachte vinden wij in onzen brief niets, en dat pleit sterk tegen zijne prioriteit ').

Met 1 Petr. 1 : 23 — «daar gij wedergeboren zijt

door het levend en blijvend woord Gods—«,

kunnen wij vergelijken het bekende vers uit onzen brief: 1:18, waar immers ook het woord voorkomt als de bron der wedergeboorte.

Eene belangrijke parallel wijst de vergelijking aan van 4:6—10 en 1 Petr. 5:5 en 6. Op beide plaatsen wordt aan de hand van Spreuken 3 : 34 gehandeld over nederigheid, over het zich vernederen 2). Ook hier

liche" zegt Spitta, S. 16, en verwijst dan 0. a. naar Sir 2:5. Maar dit beeld vinden wij meer in 1 Petrus dan in den Jacobusbrief. Bij Jacobus le/en wij alleen: „ wetend, dat het beproevingsmiddel van uw geloof volharding werkt." In 1 Petrus: „ bedroefd door velerlei verzoekingen, opdat wat er beproefd is aan uw geloof, dat kostelijker is dan het goud, dat vergaat, ofschoon door vuur beproefd —Daarentegen stemmen beide brieven overeen in den eisch om zich te verheugen over de verzoekingen.

!) Vgl. Grafe, S. 25; Feine, S. 129; Spitta, S. 191 u. 192. Volgens den laatste is er geen sprake van, dat Jacobus citeert.

~) Opmerking verdient, dat de LXX leest xupto;, terwijl Jacobus en 1 Petrus hebben b 9so;.

Sluiten