Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den plaats gehad, waarin over alle overige artikelen van het vijfde ontwerp werd beraadslaagd, diende, in de vergadering van den Staatsraad van 13 Februari 1810, graaf Regnaud de Saint-Jean d'Angely eindelijk het voor de zesde maal opnieuw geredigeerde ontwerp in.

De artikelen 5—7 van het vorige ontwerp hadden als volgt geluid:

Art. 5. Les mines sont des biens qui n'appartiennent ii personne. Les propriétaires de la surface seuls y out un droit acquis.

Art. 6. Un acte du gouvernement confère la concession et la propriété des mines aux particuliers qui 1'obtiennent. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines.

Art. 7. Outre les clauses et conditions portées a 1'acte de concession, la propriété et 1'exploitation des mines sont soumises a des lois et a des règlemens particuliers, indépendamment des regies générales sur la propriété, portées au Code Civil.

Deze artikelen waren in het nu ingediende ontwerp als volgt gewijzigd:

Art. 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession, délibéré en conseil d'Etat.

Art. 6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

Art. 7. II donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès-lors disponible et transmissible comme toutes les autres propriétés, conformément au Code Civil.

De Aartskanselier verlangde, in de vergadering van 13 Februari 1810, te weten, of het de bedoeling van het ontwerp was om den eigendom van de mijn te doen verliezen , wanneer de concessie , wegens het staken der werkzaamheden, ingetrokken werd.

Graaf Regnaud de Saint-Jean d'Angely antwoordde dat men, overeenkomstig de inzichten van den Keizer, den mijneigendom gelijk gesteld had aan dien van andere zaken en dat

Sluiten