Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring niet verleend, dan heeft hij, volgens artikel 16 1), recht op het verkrijgen van schadevergoeding, die hein door den concessionaris moet worden uitgekeerd, en waarvan het bedrag door de Regeering, bij de akte van concessie,

dient te worden vastgesteld.

Artikel 17 2) zegt ook uitdrukkelijk, dat de ontdekker, evenals de eigenaar van den grond, gehoord moeten zijn, alvorens de akte van concessie uitgevaardigd kan worden.

Zoo spoedig de aanwezigheid van eene onder de „mines gerangschikte delfstofafzetting, waarvan eene nuttige ontginning verondersteld mag worden, aan de Regeering bekend gemaakt en de concessie daarvoor aangevraagd is, moet, in gevallen als deze, waar niets het verleenen van concessie verbiedt, de concessie door de Regeering verleend worden. Deze laatste heeft wel het recht om den concessionaris te kiezen, en ook eenen anderen concessionaris al» den ontdekker, maar ze heeft niet het recht om de concessie niet te verleenen, omdat ze de zaak aan den Staat wil houden, en daardoor aan den ontdekker direct nadeel

te berokkenen.

Wat de vraag aangaat, wie in dergelijk geval als ontdekker te beschouwen is, zoo geeft Féraud-Gikaud hierop

het volgende ten antwoord:

„Om als ontdekker beschouwd te worden en dus recht te hebben op eene schadevergoeding, dient deze aan te

1) Art. 10. Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs

ou autres. ,

En cas que Pinventeur n'obtienne pas la concession d une mm , il aura droit a une indemnité «le la part du concessionnaire, e e

sera réglée par 1'acte de concession.

2) Art. 17. L'acte .le concession, fait après 1'acconiplissement des W formalitésf purge, en faveur du concessionnaire tous les droits des

propriétaires «1e la surface et des inventeurs, ou de leurs ajant* droit, chacun de leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appe e légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.

Sluiten