Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WONINGWET

(WIT VAN DEN 22stej<JUNI 1901, STAATSBLAD X".158, 1101 DhNDE WETTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VOLKSHUISVESTING),

TOEGELICHT

EN VOORZIEN VAN AANTEEKENINGEN ONTLEEND AAN DE GEWISSELDE STUKKEN EN GEVOERDE BERAADSLAGINGEN

WAARBIJ ALS BIJLAGE IS GEVOEGD DE TEKST DER

GEZONDHEIDSWET

(WET VAN DES 21stkn JUNI 1801, STAATSBLAD No. 157,

HOUDENDE REGELING VAN HET STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID)

DOOR

M\ J. K lilT SE MAX.

HAARLEM — H. D. TJEENK WILLINK & ZOON — 1901-

Sluiten