Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inspecteurs en van de gezondheidscommissiën en de door deze commissiën af te leggen rekening en verantwoording van de 'te harer beschikking gestelde gelden; omtrent de werkzaamheden en de plaatsvervanging van den voorzitter, de leden en den secretaris van den centralen gezondheidsraad; omtrent de werkzaamheden en de plaatsvervanging van de voorzitters en de secretarissen van de gezondheidscommissiën; omtrent den diensttijd en de aftreding van de leden van die commissiën; omtrent het beheer en het gebruik van de hulpmiddelen van den centralen gezondheidsraad; en omtrent de archieven en — voor zoover die er zijn - de bibliotheken van den raad, van de hoofdinspecteurs, van de inspecteurs en van de commissiën.

Artikel 81.

In de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 60), regelende de uitoefening der geneeskunst, [gewijzigd bij de wet van 23 April 1880 (Staatsblad n". 65) en 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), worden de volgende wijzigingen gebracht:

voor: wordt gelezen:

Artikel 4, eerste lid: „door den „door den hoofdinspecteur van inspecteur der pro- de volksgezondheid van het vincie", district",

Artikel 4, derde lid: „door den „door den hoofdinspecteur van inspecteur der pro- de volksgezondheid van het vincie", district",

Artikel 6, „den inspecteur hun- „den hoofdinspecteur van hun ner provincie" district"

Artikel 9, derde lid: „den ge- „den hoofdinspecteur" neeskundigen raad"

Artikel 9, vierde lid: „door den „door den inspecteur, krachinspecteur" tens de gezondheidswet belast met het toezigt op de handhaving der wettelijke bepalingen op de uitoefening der artsenij bereidkunst",

Artikel 9, vijfde lid: „door de „door den inspecteur" commissie van toezigt en den inspecteur"

11

Sluiten