Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor: wordl gelezen:

Artikel 12, eerste lid:-door den „door den hoofdinspecteur van

inspecteur der pro- het district".

vincie".

Artikel 13, „door den inspec- „door den hoofdinspecteur"

teur"

Artikel 14, tweede lid: raan den „aan den hoofdinspecteur van

inspecteur der pro- het district".

vincie".

Artikel 15, derde lid: „aan den „aan den hoofdinspecteur" inspecteur"

Artikel 17, „de geneeskundige -aan de ambtenaren van het

ambtenaren" Staatstoezigt op de volksgezondheid"

Artikel 19, eerste lid: „aan den .aan den hoofdinspecteur" inspecteur"

Artikel 82.

In de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 611, regelende de

uitoefening der artsenijbereidkunst, gewijzigd bij de wet van 15

April 1886 (Staatsblad n°. 64), worden de volgende wijzigingen

gebracht:

voor: wordt gelezen:

Artikel 2, eerste lid: „door den „door den hoofdinspecteur van inspecteur der pro- de volksgezondheid van het vincie", district",

Artikel 4, tweede lid: -Eene „De inspecteur, krachtens de commissie uit den ge- gezondheidswet belast met neeskundigen raad" het toezigt op de handhaving

der wettelijke bepalingen op de uitoefening der artsenijbereidkunst"

Artikel 4, derde lid: „de inspec- -de hoofdinspecteur".

teur".

Artikel 4, vierde lid: .door de „door den inspecteur of den commissie of den in- hoofdinspecteur"

specteur"

Sluiten