Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche Zaken, van Justitie en van Financiën van 15 Juli 1902, n". 5146, afdeeling Binnenlandsch Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan vast te stellen het navolgende: § 1. Formulieren van afkondiging van verordeningen.

Artikel 1.

Het formulier van afkondiging, bedoeld in artikel 7, zesde lid, en het formulier van afkondiging van het raadsbesluit, bedoeld in artikel 27, derde lid, der Woningwet, luiden:

„De burgemeester en wethouders van doen te weten, dat door den raad dier gemeente in zijne vergadering van is vastgesteld de volgende verordening:

(titel der verordening.)

(inhoud der verordening.)

„Zijnde deze verordening door de Gedeputeerde Staten van bij besluit van

(bij Koninklijk besluit van ) goedgekeurd.

„En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den enz."

In geval van toepassing van artikel 197 der Gemeentewet worden

de woorden: „bij besluit van goedgekeurd" vervangen

door de woorden: „goedgekeurd blijkens het niet inzenden van hunne beslissing of van bericht, de beslissing verdagende, binnen twee maanden na den dag waarop de verordening hun is aangeboden."

Abt. 2.

Het formulier van afkondiging, bedoeld in artikel 8, zesde lid, der Woningwet, luidt:

„De burgemeester en wethouders van doen te weten, dat door de Gedeputeerde Staten van

bij besluit van , goedgekeurd

bij Koninklijk besluit van is vastgesteld

de volgende plaatselijke verordening:

(titel der verordening.)

(inhoud der verordening.)

„En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den enz."

Sluiten