Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AKT. 29.

Dit besluit treedt in werking op den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, en van de Staatscourant, waarin het geplaatst is.

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, van Justitie en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant geplaatst en in afschrift aan den Raad van State gezonden zal worden.

Het Loo, den 28sten Juli 1902.

WILHELMINA.

De Minister ran Binnenlandsche Zaken.

KÜYPEÏ.

De Minister van Justitie,

j. A. LOEF F.

De Minister van Financiën,

HARTE VAN TECKLENBURG.

Uitgegeven den achtsten Augustus 1902.

De Minister van Justitie,

J. A. L o F- F F.

Sluiten