Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 1.

In het Koninklijk besluit van 28 Februari 1873 (Staatsblad n". 35) ter uitvoering van het tweede lid van artikel 17 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), tot voorziening tegen besmettelijke ziekten, gewijzigd by het Koninklijk besluit van 14 April 1875 (Staatsblad n°. 69), worden de volgende wijzigingen gebracht

voor:

Artikel 8, tweede lid:

„den geneeskundigen ' ambtenaar".

Artikel 10:

„de geneeskundige ambtenaren en de leden of plaatsvervangende leden van den geneeskundigen raad".

wordt gelezen:

„den inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast met het toezicht op de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten".

„en de ambtenaren van het Staatstoezigt op de volksgezondheid".

Art. 2.

In de instructie voor den geneeskundige, belast met het gezondheidsonderzoek, bedoeld bij artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (,Staatsblad n". 35), tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen, vastgesteld b\j het Koninklijk besluit van 21 Juni 1877 (Staatsblad n°. 152) en gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 9 Mei 1886 (Staatsblad n°. 103), worden de volgende wijzigingen trehrac.ht:

voor:

Artikel 1:

„den betrokken ambtenaar van het geneeskundig Staatstoezicht".

Artikel 9, eerste lid:

„den geneeskundigen ambtenaar".

wordt gelezen:

„den inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast met het toezigt op de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten".

„den inspecteur".

Sluiten