Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9, derde lid:

„den geneeskundigen ambtenaar"

Artikel 12:

„de geneeskundige ambtenanaren,"

den geneeskundigen ambtenaar"

„den inspecteur"

„de inspecteurs", „den inspecteur"

Abt. 3.

In het Koninklijk besluit van 12 Februari 1897 (Staatsblad n°. 36) tot regeling der examens als arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende, gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 17 November 1893 (Staatsblad n". 166) en 29 April 1899 (Staatsblad n°. 112) worden de volgende wijzigingen gebracht:

voor:

Artikel 8, eerste lid:

„den geneeskundigen inspecteur of adjunct-inspecteur of het lid of plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad aan, onder wier voorzitterschap"

Artikel 8, derde lid:

„door den inspecteur of adjunctinspecteur of het lid of plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad",

Artikel 11, eerste lid:

„den geneeskundigen inspec- | teur'',

Artikel 11, tweede lid:

„de inspecteur"

Artikel 11, derde lid:

„door den inspecteur"

wordt gelezen:

„den voorzitter aan van de commissie door welke"

„door het lid",

„den hoofdinspecteur van de volksgezondheid",

„de hoofdinspecteur"

„door den hoofdinspecteur"

Sluiten