Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

ALPHABETISCH REGISTER

op de Woningwet en den daarbij behoorenden Algemeenen Maatregel van Bestuur vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 28 Juli 1902 (Stbl. 160), gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 10 November 1903 (Stbl. n°. 274).

De vet gedrukte cijfers geven de artikelen der Woningwet aan. Vet gedrukte cijfers tusschen [ ] duiden aan de artikelen van de Onteigeningswet (wet van 25 Augustus 1851 Stbl. N°. 125).

Vet gedrukte cijfers tusschen ( ), waarvoor de letters A M, duiden aan de artikelen van den Algemeenen Maatregel van Bestuur, vastgesteld bij het Kon. Besluit van 28 Juli 1902.

A.

aanbouw.

overdracht van gronden door gemeenten tot — en verbouw van woningen in het belang der volkshuisvesting, 31, 32, blz. 131-133. aangifte.

— omtrent het aantal bewoners, § 2, blz. 85-88.

— door verhuurders van woningen, 9, 10, 39 (A M ü 2), blz. 85-88.

— omtrent kostgangers, 9, blz. 88. aanhaling.

— der wet, 53, blz. 146. aangrenzende.

onteigening van woningen of perceelen in het belang van — woningen, [77s], blz. 104. aankoop.

— van gronden en gebouwen door gemeenten in belang der volkshuisvesting, 31, 32, blz. 131-133.

aanleg.

— van straten, grachten en pleinen, 27, 28, 37, (A M W>f), blz. 122-126.

aanmaning.

— tot betaling, 47, blz. 141,142.

aanschrijving.

— door B. en W. over te groot aantal bewoners in hetzelfde gebouw 15, 16, blz. 94, 95.

Strafbepaling tegen het geen gevolg geven aan de — van B. en W., 41, blz. 138.

— door B. en W. tot het aanbrengen van verbeteringen 14,16, blz. 92-95.

Waarde bij onteigening van een gebouw wanneer na — tot verbetering geen verbeteringen zijn aangebracht, [94], blz. 118.

Straibepaling tegen het geen gevolg geven aan de — van B. en W., 40, blz. 137.

aantal.

Voorschriften omtrent — bewoners in verband met de ruimte deivertrekken, 2, blz. 69-71.

Aangifte omtrent — bewoners zie:

aangifte.

Voorschriften omtrent — woningen in eenzelfde gebouw, 2, blz. 70. aanvrage.

— om voorschotten en bijdragen, 35, (A M 24), blz. 135.

Sluiten