Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

art. 135 der gemeentewet, 45, blz. 139.

bewoning.

voorschriften nopens behoorlijke — I, blz. 67-69.

bezwaarschrift.

Bevoegdheid van meerderjarige ingezetenen tot het indienen van een — omtrent woningen, ongeschikt ter bewoning. 12,13,17,19, blz. 89-92, 95. 96. 99, 100.

Gelegenheid tot indiening van — en door belanghebbenden bij onteigening 80. 81. 85 , blz. 109.

Vrijdom van zegelrecht en van de formaliteit der registratie voor - en, 48, blz. 142-143. bijdragen.

— van gemeenten aan vereenigingen, werkzaam in belang deivolkshuisvesting, 30, t A M 17,24, 21), blz. 139-131.

Rijks — aan gemeenten voor de aflossing der voorschotten. 33, (A M 20, 24, 26', blz. 133-134.

boeten

Op te leggen — bij overtreding der voorschriften, 37—43, blz. 135-139.

bouwen.

Voorschriften omtrent het — van woningen. I, blz. 65-67. bouwmaterialen.

Verkoop van de - bij afbraak, 24. blz. 101.

Vergoeding der —- bij onteigening van onbewoonbaar verklaarde woningen, ; 93], blz. 116-118.

— Zie aanteekening 3 op art. 3. blz. 72, 73.

brandgevaar.

Voorschriften ter voorkoming van - 3", blz. 71-73.

burgemeester.

21, blz. 100, 101.

— Zie hoofd van gemeentebestuur, burgemeester en wethouders.

5. C, 8, 10. 12, l«, 14, 15. 16, 17, 18. 20, 22, 180, 811. 38. 49, 52, i A M 3. 10 , 15).

— Zie gemeentebestuur.

c.

college van bijstand. commissaris van politie

35, 36, (A NI § 7), blz. 135. 21, blz. 100, 101.

Verslag van B. en W. aan — 52,

blz 146.

E>.

dak. dwangbevel.

Voorschriften omtrent de hechtheid — tot betaling van kosten, gemaakt van het —, 3"', blz. 71-73. bij de uitoefening van het poli¬

drinkwater. tierecht, 47, blz. 141 142.

Voorschriften omtrent de beschikbaarheid van — 3/f, blz. 71-73.

E.

eigenaar. .Mededeeling van het besluit tot

Mededeeling van inhoud der be- onbewoonbaar verklaring aan

zwaarschriften over woningen den — der woning, 18. blz. 97, 98.

aan de — s der woningen, 12, Voorziening tegen besluit tot onblz. 90, 91. bewoonbaar verklaring van den

Sluiten