Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en lucht, afdoende verbeteringder woningen langs anderen weg bezwaarlijk uitvoerbaar is, [77], blz. 102-104.

ligging.

Voorschriften omtrent woningen verschillend naar gelang van hare —, 2, blz. 69-71.

Aangifte door verhuurders van de — der woningen, 9, blz. 85-88. loodsen.

Voorschriften omtrent — 49, 382, blz. 143, 144.

lucht.

Zie Licht.

minister.

— van Binnenlandsche Zaken, 4, 7, 9, 52, (A M l(K, 25).

— van Financiën, (A M 22, 25).

— van Justitie, (A NI 10?, 12,13,25;. model.

— van aangifte van het aantal bewoners, 9C, blz. 85-88.

— van het jaarlijksch verslag van B. en W. 52, blz. 145-146.

— van de balans van winst- en verliesrekening van de vereenigingen, werkzaam in het belang der volkshuisvesting, (A M 100, blz. 176.

— van het register van aangiften van het aantal bewoners (A NI § 2), blz. 184.

muren.

Voorschriften omtrent de hechtheid van — 3"', blz. 71-73.

O.

onbewoonbaarverklaring.

Beslissing door den raad over — na advies van de gezondheidscommissie tot — 13, blz. 91,92.

Raadsbesluit tot — 18, blz. 96-98.

Voorziening betreffende — 19, blz. 99, 100.

Opheffing der — 25, blz. 101,102.

Waarde der gebouwen bij onteigening na — [93], blz. 116-118. onbewoonbaar verklaarde woning

Strafbepaling tegen het niet verlaten van — 43, blz. 138, 139.

Strafbepaling tegen het betrekken van — 43, blz. 138, 139. ongedierte.

Voorschriften omtrent zuivering ) van — 2, blz. 69-71.

ongeschikt ter bewoning.

Aanwijzing door de gezondheids- ( commissie van woningen die — 1 zijn, II, blz. 88, 89.

Bevoegdheid van ingezetenen tot het indienen van bezwaarschriften omtrent woningen — 12, blz. 89-92.

Verplichting van B. en W. tot het nagaan van woningen die — zijn, 16, blz. 95.

Onbewoonbaarverklaring van woningen —, 18, blz. 96-98. ontbinding.

Opvordering dar voorschotten bij — van vereenigingen, werkzaam in belang der volkshuisvesting, 29, 30 (A. M. 15f) blz. 128-131.

Voorschriften omtrent de — van vereenigingen, werkzaam in het belang der volkshuisvesting (A. NI. 10''•*.»), blz. 176. onteigening.

§ 5, 26 [77-961-

Raadsbesluit tot beschikbaarstelling van een bedrag voor —splan, 32, blz. 132, 133. ontruiming.

§ 4.

Last tot — binnen bepaalden termijn, 18, blz. 96-98.

Last tot onverwijlde — na het verstrijken van den bepaalden termijn, 20, blz. 100.

Wijze van —, 21, blz. 100, 101.

Sluiten