Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plan tot — 18, blz. 96-98.

Onteigening' ter — van bebouwde oppervlakten [95], blz. 102-104.

Strafbepaling tegen het niet verlaten van woningen na last tot 43. blz. 138, 139.

openbare weg.

Voorschriften omtrent plaatsing van gebouwen ten opzichte van den —, 3la, blz. 71-73. opheffing.

— der onbewoonverklaring, 25, blz. 101, 102.

oprichten van gebouwen.

Verbod tot — zonder vergunning van B. en W., 51", blz. 76-79. opstal.

Overdracht door genieenten van gronden en gebouwen in —, 31, blz. 131, 132.

Vrijdom van zegel en registratie bij overdracht in —. 48, blz. 142, 143.

overbevolking.

§ 3, blz. 89-91, 94-96.

F.

park.

Zie aanteekening 6 art. 27, blz. 123, 124.

plan.

— van onteigening ter uitvoering van een bouwplan of plan van uitbreiding [77 80, 83. 85. 92], blz. 102-104, 109-111, 115, 116.

Raadsbesluit tot beschikbaarstelling van een bedrag voor een — van onteigening, 32, blz. 182-183.

Strafbepaling tegen het zonder vergunning van B. en W. afwijken van een bouw—, 38, blz. 136.

— tot ontruiming van woningen, ongeschikt ter bewoning, 18, blz. 96^ 98.

— van uitbreiding § 6.

Onteigening ten behoeve van —

van uitbreiding. Zie plan van onteigening.

Verplichting van den Raad om een — van uitbreiding vast te stellen, 28, (A M § 4), blz. 126-128.

overdracht.

Alle akten en vonnissen betreffende — krachtens onteigening van onroerende zaken zijn vrijgesteld van de rechten van registratie en overschrijving, 48, blz. 142,143. overdragen.

Bevoegdheid van den raad tot — der gronden en gebouwen aan vereenigingen in eigendom, erfpacht of opstal, 31. blz. 131, 132. overschrijding.

Aanschrijving van B. en W. tot het doen ophouden der — van het volgens plaatselijke verordening geoorloofd aantal bewoners. 15, blz. 94.

overschrijving.

Vrijdom van de rechten van —, 48, blz. 142, 143.

overtredingen

der voorschriften en plaatselijke verordeningen, 37-49, blz. 135139.

plein.

Verbod tot bouwen op grond door den Raad bestemd voor aanleg van een straat, een gracht of een 27, blz. 121-126.

Aanwijzing bij een plan van uitbreiding van grond bestemd voor den aanleg van straten, grachten en —en, 28 (A M I4„), blz. 126-128.

portalen.

Voorschriften omtrent de afmetingen van —, 3lc, blz. 71-73. privaten.

Voorschriften omtrent — Z1'1, blz. 71-73.

provincie.

De bepalingen van art. 11—25 der Woningwet zijn niet van toepassing op gebouwen van een —, 50, blz. 144, 145.

provinciale wet.

4®, 7'J, blz. 73-75, 81-83

Sluiten