Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbod.

— tot bouwen op grond door den Raad bestemd voor den aanleg van straten enz., 27, blz. 121-126.

verbouw.

Overdracht door gemeente van grond tot aanbouw en — van woningen in lietbelangder volkshuisvesting, 31, 32, blz. 131-188. vereniging

Vereeiiii/uiijen, Stichtingen en Vennootschappen uitsluitend in het belang der volkshuisvesting werkzaam.

Onteigening ten name van — [78, 80, 83], blz. 104 108, 112.

Voorziening bij de Koningin betreffende weigering der aanvrage tot onteigening door — [87], blz. 111, 112.

Toelating van — [78], (A M S 3), blz. 104-108, 174-178.

Opvordering der voorschotten bij ontbinding en faillissement van

- 29, blz. 128, 129.

Voorschotten van gemeenten aan

- 30, (A M 16 , blz. 129-131.

Overdracht door gemeente van

gronden en gebouwen aan — 31, blz. 131, 132.

vergunning.

— van B. en W. tot het bouwen van woningen, tot het als woning in gebruik geven of nemen van gebouwen, laatstelijk niet als woning gebezigd, 5, blz. 76-79.

Strafbepaling tegen het zonder — van B. en W. bouwen of het bouwen in strijd met het bij de — goedgekeurde bouwplan. 38, blz. 136.

Loodsen enz. mogen alleen met — van B. en W. ter bewoning worden gebezigd. 49, blz. 143, 144. verhuiskosten.

Raadsbesluit tot liet beschikbaar stellen van een bedrag ter voorziening in de —. na onbewoonbaarverklaring. 32, blz. 132,138. verhuurder.

Aangifte door — van woningen, 9, 10, 39, (A M § 2), blz. 85-88.

verlenging.

— der vrijstelling door Oed. Staten van het vaststellen van voorschriften, 5, blz. 73-75.

— van huur nii het tijdstip der nederlegging van het onteigeningsplan, [95], blz. 119.

vernieuwen

Voorschriften omtrent het — van woningen, I, 3, blz. 65-69, 71-73.

Verbod om zonder vergunning van B. en W. een gebouw te — 5, blz. 76-79.

vernietiging.

— van het besluit van (red. Staten inhoudende vrijstelling van het vaststellen van voorschriften, 4, blz. 73-75, 78.

— van het besluit van (led. Staten inhoudende goedkeuring van voorschriften, 7, blz. 81-83.

— van het besluit van (red. Staten tot onbewoonbaarverklaring, 19, blz. 99, 100.

— van het besluit van Ged. Staten inhoudende de goedkeuring van liet toekennen van voorschotten, de overdracht van gronden en gebouwen en het toekennen van bijdragen door den raad, 30, 31, 32, blz. 129-133.

verordening.

Kegelen vast te stellen bij — omtrent liet beroep op den gemeenteraad van besluiten van B. en W., 5, 6, blz. 76-79.

— omtrent het aantal bewoners. II, 12. 15, 16. blz. 88-91. 94-96.

Wijze van bevestiging van het kenteeken van onbewoonbaarverklaring vast te stellen bij — 18, blz. 96-98.

Bevoegdheid van den gemeenteraad om — te maken volgens 135 gemeentewet ten aanzien van liet onderwerp geregeld in de Woningwet, 45, blz. 189, 140.

I'itvoering der 46. blz. 140.

Niet toepasselijkverklaring van gemeentelijke — op gebouwen van Rijk en provincie,50, blz.144.

Sluiten