Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Koninklyke Boodschap van 2 April 1903 7

Ontwerp van Wet tot verlenging en wijziging van het

Bankoctrooi 9

Memorie van Toelichting 13

Ontwerp van Wet tot intrekking van de Muntbiljetten. 39

Memorie van Toelichting 41

TWEEDE KAMER.

Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs. . . 43

Memorie van Antwoord 65

Nota's van wijziging 92 — 93

Eindverslag der Commissie van Rapporteurs 94

EERSTE KAMER.

Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs . . 95

Memorie van Antwoord en Eindverslag 103

Wet van 31 December 1903 tot verlenging en wyziging van het aan de Nederlandsche Bank verleende Octrooi

(Stbl. 335) 113

Wet van 31 December 1903 tot intrekking van de Muntbiljetten {Stbl. N°. 336) 117

Wet van 22 December 1863 (Stbl. 148), gewijzigd by de Wetten van 7 Aug. 1888 (Stbl. N°. 122) en 31 Dec. 1903

(Stbl. N°. 335) 119

Statuten 127

Sluiten