Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10.

Deze wet treedt in werking met den lsten April 1904.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Sluiten