Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE A DER MEMORIE VAN TOELICHTING.

Gemiddelde stand rail liet disconto l)i,j onderstaande Banken.

Nederland- Bank Bank Nationale Duit-che

Jaar. , , van van Bank van ,

scheBank. j Engeland. | Frankrijk. België. Rijksbank.

1889 2.5 3.55 1 3.10 3.54 3 68

1890 2.79 4.52 3 3 18 4.54

1891 j 3.12 3.30 3 3 3.78

1892 2.70 2.52 2.69 2.69 3.20

1893 3.40 3.05 2.50 2.83 4 08

1894 2.58 2.11 2.50 3 3 12

1895 2.50 2 2.099 2 60 3.13

1896 3.03 2.48 : 2 2.84 3.66

1897 3.13 2.64 2 3 3.82

1898 2.60 3.25 2.20 3.04 4.27

1899 3.58 3.64 3.06 3.93 4.97

1900 3.61 3.96 3.23 4.09 5.33

1901 3.23 3.72 3 3.28 4.10

1902 3 3.33 3 3 3.32

Gemiddeld

dus: 2.98 3.15 2.72 3.14 3.93

Sluiten