Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

In dezen Index op de Transvaalsche Jurisprudentie zijn opgenomen de beslissingen van het Hof te Pretoria van civielrechtelijken en algemeenen aard, van de jaren 1877 tot 1888 en 1893 tot 1897, voor zooverre die in den vorm van Rapporten in druk zijn verschenen.

Tot zijn spijt had de samensteller niet al die Rapporten in zijn bezit, toen hij, uit zijne, voor eigen gebruik gemaakte, opteekeningen dezen Index bewerkte. Voor volstrekte volledigheid en betrouwbaarheid van zijn werk kan hij, ten gevolge van deze omstandigheid, niet instaan.

In de Aanteekeningen bij sommige onderafdeelingen wordt verwezen naar enkele belangrijke wetsbepalingen omtrent hetzelfde onderwerp; een volledig overzicht over de Transvaalsche wetgeving is daarmede niet gegeven.

Sluiten