Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40. Yerblijf der kinderen. — Alexander vs. Alexander. Z. A. R. Rapp. 1893. 210.

Bij echtscheiding kinderen toevertrouwd aan de schuldig bevonden moeder.

41. Gemeenschap. — Du Toit et Du Toit. O. R. 1894. 11. 20.

Bij echtscheiding wegens overspel verlies van aandeel in de gemeenschap uitgesproken.

42. Domicilie. — Ex parte Hamman. O. R. 1894. IV. 10.

Presumptie van behoud van woonplaats; bewijslast.

43. Minnelijke scheiding. — Ex parte J. Guiney en M. Guiney. O. R. 1895. 44.

Een minnelijke scheiding van tafel en bed kan, partijen gehoord, door het Hof bekrachtigd worden.

44. Jurisdictie. — Atkinson vs. Atkinson. O. R. 1895. 289.

Verlof tot dagvaarding van man bij edict geweigerd wegens gemis van jurisdictie.

45. Procedure. — De Villiers vs. De Villiers. O. R. 1895. 357.

Echtscheiding wegens kwaadwillige verlating uitgesproken zonder voorafgaand bevel tot herstel van huwelijksrechten.

46. Dagvaarding. — Glaeser vs. Glaeser. O. R. 1896.98.

Dagvaarding wegens overspel moet bijzonderheden stellen omtrent het beweerde overspel.

47. Wederzijdsch overspel. — Schenkingen. — Amanda Brown vs. Chas. Brown. O. R. 1897. 386.

Overspel vari beide partijen verhindert uitspraak van echtscheiding. Vernietiging uitgesproken van schenkingen door vrouw aan man gedaan.

Sluiten